ThreeSense

ThreeSense is een ambitieus en betrouwbaar bedrijf dat ICT-oplossingen biedt voor organisaties met buitendienstmedewerkers.

Onze oplossingen verzorgen een sluitende communicatie tussen klanten, Front-/Back-office en buitendienst medewerkers en kunnen worden gebruikt in combinatie met bestaande informatiesystemen.

Visie

  • Een combinatie van "State of the Art" Web technologie en "mobiele data communicatie" optimaliseert de werkprocessen tussen bedrijven, hun klanten en mobiele medewerkers tot hogere klant- en medewerkertevredenheid en productiviteit.
  • Door het geheel als een dienst aan te bieden welke onafhankelijk van bedrijfseigen hard- en software beschikbaar is, zijn de toepassingsmogelijkheden welhaast onbegrensd.

Missie

  • Het ontwikkelen van MoveOn als een "high quality professional services" voor bedrijven, klanten en mobiele medewerkers.
  • Het ontzorgen van bedrijven door het optimaliseren van MoveOn en garant staan voor flexibiliteit, eenvoud en kostenbeheersing.
  • Marktleider te worden als intermediair voor bedrijven, klanten en mobiele medewerkers.