Front Office

Met MoveOn wordt voor de medewerker frontoffice de volgende besparingen bereikt, e.e.a. afhankelijk van de huidige automatiseringgraad:

  • Bij een goede introductie worden veel klantencontacten via MoveOn geïnitieerd. De frontoffice kan dergelijke verzoeken naar eigen (tijd) inzicht afhandelen. Dit betekent een effectievere inzet (minder fte’s) van de frontoffice medewerkers;
  • De werkorder administratie via MoveOn is sneller, transparant voor klant, bedrijf en medewerkers en geeft minder kans op fouten;
  • MoveOn geeft snel overzicht welke buitendienstmedewerker beschikbaar is;
  • Bij spoedopdrachten is via MoveOn snel een overzicht te generen waar welke buitendienstmedewerkers aan het werk zijn en wie het beste kan worden vrijgemaakt of als eerste beschikbaar komt;