Wat doen wij

Wij leveren de dienstverlening MoveOn. MoveOn is het Intermediair tussen Klant, Bedrijf en Mobiele medewerker en is volledig Web based.

MoveOn

De klant

De klant kan via het callcentre of de Webportal bij het bedrijf een bestelling plaatsen, storing melden of vraag stellen.

Het bedrijf

Het bedrijf, de backoffice, beantwoord de vragen en verwerkt de bestelling en de storing in een werkorder en plant een Mobiele medewerker in wanneer een bezoek noodzakelijk is.

De klant

De klant wordt geïnformeerd over het bezoek van een Mobiele medewerker via SMS of E-mail. De Mobiele medewerker voert de werkorder uit en verwerkt in MoveOn de gewerkte uren, materialen, vervolgacties c.q. opmerking.

MoveOn

Doel van MoveOn is de klant te ontzorgen!

MoveOn wordt als een dienst aangeboden, dit betekent;

 • De software draait centraal binnen één serverpark.
 • Het bedrijf (callcentrum, backoffice) heeft toegang tot MoveOn via een beveiligde Internet verbinding (VPN).
 • De Mobiele equipement (laptop, PDA, e.d.) worden via een cafetaria systeem beschikbaar gesteld.
 • De virtuele dataverbinding (GPRS) via landelijk opererende providers.
 • Stekkers met de gebruikelijke Backoff-systemen (ERP-systemen) worden op maat gemaakt.

MoveOn is flexibel, meertalig en op maat in te richten, dit betekent;

 • De software modules (schermen) zijn flexibel in te richten. Bedrijfseigen kenmerken (schermlayout, werkorders, materiaalstaten) zijn zoveel mogelijk naar eigen inzicht in te richten.
 • De software wordt meertalig uitgevoerd (Nederlands, Engels, Duits). Andere talen zijn optioneel.

Kosten

vaste maandelijkse lasten

 • MoveOn fieldapplicatie (incl. hardware)
 • MoveOn kantoor
 • MoveOn verbindingen (VPN en GPR’s)

variabele maandelijkse lasten

 • Virtuele verbinding > .. Mb (e.e.a. afh. van abonnement)

eenmalig investering

 • koppeling ERP-systemen

Klantvoordelen

 • geen beheer en onderhoudskosten hardware
 • geen beheer en onderhoudskosten software
 • redundantie (back-ups data en systemen)
 • field equipement service
 • één partner hard en software
 • eenvoudig en simpel in gebruik